Các biển báo giao thông đường bộ nhất định phải nắm rõ

Các biển báo giao thông đường bộ hay còn được gọi là hệ thống báo hiệu đường bộ là hệ thống rất nhiều biển báo giao thông cung cấp thông tin cụ thể cho người tham gia giao thông và được chia thành 6 nhóm chính như sau:

 

1. Biển báo cấm:

Có dạng hình tròn, viền đỏ, nền trắng, hình vẽ màu đen.

Tác dụng: Đây là loại biển báo giao thông để biểu thị các điều cấm. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 139.

 

hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất
Biển báo cấm

 

Số biển, tên biển cấm Nội dung biển cấm
Biển số 101: Đường cấm
Biển số 101: Đường cấm
Cấm tất cả các phương tiện cơ giới, thô sơ đi lại cả hai hướng, trừ xe ưu tiên.
Biển số 102: Cấm đi ngược chiều
Biển số 102: Cấm đi ngược chiều
Cấm tất cả các phương tiện cơ giới và thô sơ đi vào theo chiều đặt biển cấm, trừ xe ưu tiên.
Biển số 103a: Cấm ô tô
Biển số 103a: Cấm ô tô
Cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả môtô 3 bánh có thùng, trừ môtô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biển số 103b: Cấm ô tô rẽ phải
Biển số 103b: Cấm ô tô rẽ phải
Cấm xe cơ giới bao gồm cả môtô 3 bánh có thùng RẼ PHẢI, trừ môtô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biến số 103c: Cấm ô tô rẽ trái
Biến số 103c: Cấm ô tô rẽ trái
Cấm xe cơ giới bao gồm cả mô tô 3 bánh có thùng RẼ TRÁI, trừ mô tô 2 bánh, xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biển số 104: Cấm mô tô
Biển số 104: Cấm mô tô
Cấm tất cả các loại mô tô, trừ mô tô được ưu tiên.
Biển số 105: Cấm ô tô và mô tô
Biển số 105: Cấm ô tô và mô tô
Cấm tất cả các loại xe cơ giới và mô tô đi qua, trừ xe gắn máy và xe ưu tiên.
Biển số 106a: Cấm xe tải
Biển số 106a: Cấm xe tải
Cấm tất cả các loại ô tô chở hàng có trọng tải từ 1,5 tấn trở lên, trừ xe ưu tiên. Biển có hiệu lực cả với xe máy kéo, xe máy chuyên dùng.
Biển số 106b: Cấm xe tải từ 2,5 tấn
Biển số 106b: Cấm xe tải từ 2,5 tấn
Cấm xe có tổng trọng lượng (trọng lượng xe cộng hàng) vượt quá con số ghi trên biển. Biển có hiệu lực cả với xe máy kéo, xe máy chuyên dùng.
Biển số 106c: Cấm xe chở hàng nguy hiểm
Biển số 106c: Cấm xe chở hàng nguy hiểm
Cấm xe chở hàng nguy hiểm
Biển số 107: Cấm ô tô khách và ô tô tải
Biển số 107: Cấm ô tô khách và ô tô tải
Cấm ô tô chở khách và các loại ô tô tải kể cả máy kéo và xe máy thi công chuyên dùng, trừ xe ưu tiên.
Biển số 108: Cấm ô tô, máy kéo kéo moóc và sơ mi rơ moóc
Biển số 108: Cấm ô tô, máy kéo kéo moóc và sơ mi rơ moóc
Cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ-moóc kể cả mô tô, máy kéo, ô tô khách kéo theo rơ-moóc đi qua, trừ loại ô tô sơ-mi rơ-moóc và các xe ưu tiên.
Biến số 109: Cấm máy kéo
Biến số 109: Cấm máy kéo
Cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích.
Biển 110a: Cấm đi xe đạp
Biển 110a: Cấm đi xe đạp
Cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm người dắt xe đạp.
Biển 110b: Cấm xe đạp thồ
Biển 110b: Cấm xe đạp thồ
Cấm xe đạp thồ đi qua. Biển không cấm người dắt loại xe này.
Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy
Biển báo 111a: Cấm xe gắn máy
Cấm xe gắn máy. Biển không có giá trị với xe đạp.
Biển số 111b: Cấm xe lam
Biển số 111b: Cấm xe lam
Cấm xe 3 bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy…
Biển báo cấm 111c: Cấm xe lôi máy
Biển báo cấm 111c: Cấm xe lôi máy
Cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lôi máy…
Biển số 111d: Cấm xe 3 bánh loại không có động cơ
Biển số 111d: Cấm xe 3 bánh loại không có động cơ
Cấm xe 3 bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi đạp…
Biển số 112: Cấm người đi bộ
Biển số 112: Cấm người đi bộ
Cấm người đi bộ qua lại.
Biển số 113: Cấm xe người kéo, đẩy
Biển số 113: Cấm xe người kéo, đẩy
Cấm xe thô sơ, chuyển động do người kéo, đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm xe nôi của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của người tàn tật.
Biển số 114: Cấm xe xúc vật kéo
Biển số 114: Cấm xe xúc vật kéo
Cấm súc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng.
Biển số 115: Hạn chế trọng lượng xe
Biển số 115: Hạn chế trọng lượng xe
Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên, có tổng trọng lượng (cả xe và hàng) vượt quá trị số ghi trên biển.
Biển số 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Biển số 116: Hạn chế trọng lượng trên trục xe
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên, có tổng trọng lượng (cả xe và hàng) phân bổ trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển.
Biển số 117: Hạn chế chiều cao
Biển số 117: Hạn chế chiều cao
Cấm xe cơ giới và thô sơ có chiều cao vượt quá trị số ghi trên biển, kể cả các xe ưu tiên (chiều cao tính từ mặt đường, mặt cầu đến điểm cao nhất của xe hoặc hàng).
Biển số 118: Hạn chế chiều ngang
Biển số 118: Hạn chế chiều ngang
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên có chiều ngang (kể cả xe và hàng hóa) vượt quá trị số ghi trên biển.
Biển số 119: Hạn chế chiều dài ô tô
Biển số 119: Hạn chế chiều dài ô tô
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên, có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển.
Biển số 120: Hạn chế chiều dài ô tô, máy kéo kéo moóc, sơ mi rơ moóc
Biển số 120: Hạn chế chiều dài ô tô, máy kéo kéo moóc, sơ mi rơ moóc
Cấm xe cơ giới và thô sơ, kéo theo moóc kể cả ô tô sơ-mi rơ-moóc và các loại xe ưu tiên kéo moóc, có độ dài toàn bộ kể cả xe, moóc và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển.
Biển số 121: Cự ly tối thiểu giữa 2 xe
Biển số 121: Cự ly tối thiểu giữa 2 xe
2 xe phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu ghi trên biển (đơn vị tính bằng mét).
Biển số 122: Dừng lại
Biển số 122: Dừng lại
Buộc xe cơ giới và thô sơ kể cả xe ưu tiên dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy các tín hiệu (do người điều khiển giao thông hoặc đèn cờ) cho phép đi. Trong trường hợp trên đường không đặt tín hiệu đèn cờ, không có người điều khiển giao thông hoặc các tín hiệu đèn không bật sáng thì người lái xe chỉ được phép đi khi trên đường không còn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Biển số 123a: Cấm rẽ trái
Biển số 123a: Cấm rẽ trái
Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ rẽ trái ở những vị trí đường giao nhau, trừ xe ưu tiên. Biển này không có giá trị cấm xe quay đầu.
Biển số 123b: Cấm rẽ phải
Biển số 123b: Cấm rẽ phải
Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ rẽ phải ở những vị trí đường giao nhau, trừ xe ưu tiên. Biển này không có giá trị cấm xe quay đầu.
Biển số 124a: Cấm quay đầu xe
Biển số 124a: Cấm quay đầu xe
Cấm các loại xe cơ giới và thô sơ quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ các xe ưu tiên. Biển này không cấm rẽ trái.
Biển số 124b: Cấm ô tô quay đầu xe
Biển số 124b: Cấm ô tô quay đầu xe
Cấm ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ xe ưu tiên. Biển này không cấm rẽ trái.
Biển số 124c: Cấm rẽ trái và quay đầu xe
Biển số 124c: Cấm rẽ trái và quay đầu xe
Cấm tất cả các loại xe thô sơ và cơ giới quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ trái, trừ xe ưu tiên.
Biển số 124d: Cấm rẽ phải và quay đầu xe
Biển số 124d: Cấm rẽ phải và quay đầu xe
Cấm tất cả các loại xe thô sơ và cơ giới quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ phải, trừ xe ưu tiên.
Biển số 124e: Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe
Biển số 124e: Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe
Cấm xe ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ trái, trừ xe ưu tiên.
Biển số 124f: Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe
Biển số 124f: Cấm ô tô rẽ phải và quay đầu xe
Cấm xe ô tô và mô tô 3 bánh quay đầu (theo kiểu chữ U) và rẽ phải, trừ xe ưu tiên.
Biển số 125: Cấm vượt
Biển số 125: Cấm vượt
Cấm các loại xe cơ giới vượt nhau kể cả xe ưu tiên.
Biển số 126: Cấm ô tô tải vượt
Biển số 126: Cấm ô tô tải vượt
Cấm các loại ô tô tải vượt xe cơ giới khác. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại ô tô tải có trọng lượng lớn nhất cho phép (bao gồm trọng lượng xe và hàng) trên 3,5 tấn kể cả xe ưu tiên vượt xe cơ giới khác.
Biển số 127: Tốc độ tối đa cho phép
Biển số 127: Tốc độ tối đa cho phép
Tốc độ tối đa mà xe cơ giới được phép chạy, trừ xe ưu tiên.
Biển số 128: Cấm sử dụng còi
Biển số 128: Cấm sử dụng còi
Cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi.
Biển số 129: Kiểm tra
Biển số 129: Kiểm tra
Báo nơi đặt chốt kiểm tra, các loại phương tiện vận tải qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra theo quy định.
Biển số 130: Cấm dừng đỗ xe
Biển số 130: Cấm dừng đỗ xe
Cấm các loại xe cơ giới dừng và đỗ ở phía đường có đặt biển trừ xe ưu tiên.
Biển số 131a: Cấm đỗ xe
Biển số 131a: Cấm đỗ xe
Cấm đỗ xe, trừ xe được ưu tiên.
Biển số 131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ
Biển số 131b: Cấm đỗ xe ngày lẻ
Cấm đỗ xe cơ giới vào ngày lẻ.
Biển số 131c: Cấm đỗ xe ngày chẵn
Biển số 131c: Cấm đỗ xe ngày chẵn
Cấm đỗ xe cơ giới vào ngày chẵn.
Biển số 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Biển số 132: Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp
Các loại xe cơ giới và thô sơ, kể cả xe ưu tiên phải nhường đường cho xe cơ giới đang đi theo hướng ngược lại qua các đoạn đường hẹp hoặc cầu hẹp.
Biển số 133: Hết cấm vượt
Biển số 133: Hết cấm vượt
Hết đoạn đường cấm vượt.
Biển số 134: Hết hạn chế tốc độ tối đa
Biển số 134: Hết hạn chế tốc độ tối đa
Hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối đa.
Biển số 135: Hết tất cả các lệnh cấm
Biển số 135: Hết tất cả các lệnh cấm
Hết đoạn đường có nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực.
Biển số 136: Cấm đi thẳng
Biển số 136: Cấm đi thẳng
Cấm tất cả các loại xe đi thẳng trên đoạn đường phía trước
Biển số 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Biển số 137: Cấm rẽ trái và rẽ phải
Cấm tất cả các loại xe rẽ trái và rẽ phải trên các ngả đường phía trước.

2. Biển báo nguy hiểm:

Có dạng hình tam giác đều, viền đỏ, nền vàng, hình vẽ màu đen.

Tác dụng: Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra được dùng để báo cho người sử dụng đường, chủ yếu là người lái xe cơ giới biết được tính chất của sự nguy hiểm trên tuyến đường phía trước để phòng ngừa. Khi gặp biển báo nguy hiểm người lái xe phải giảm tốc độ.

 

hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất
Biển báo nguy hiểm

 

 

 

Biển số 201a: Chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái

Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên trái
 Biển báo nguy hiểm 201b

Biển số 201b: chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên phải

Báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phía bên phải
 Biển báo nguy hiểm 202a

Biển số 202a: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp

Báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái
 Biển báo nguy hiểm 202b

Biển số 202b: Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp

Báo trước sắp đến nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp trong đó chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên phải

 Biển báo nguy hiểm 203a

Biển số 203a: Đường bị hẹp cả hai bên

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột cả hai bên
 Biển báo nguy hiểm 203b

Biển số 203b: Đường bị hẹp về phía trái

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên trái
 Biển báo nguy hiểm 203c

Biển số 203c: Đường bị hẹp về phía phải

Báo trước sắp đến một đoạn đường bị hẹp đột ngột phía bên phải
 Biển báo nguy hiểm 204

Biển số 204: Đường hai chiều

Báo trước sắp đến đoạn đường do sửa chữa hoặc có trở ngại ở một phía đường mà phải tổ chức đi lại cho phương tiện cả hai chiều trên phía đường còn lại hoặc để báo trước đoạn đường đôi tạm thời hoặc đoạn đường có chiều xe đi và về đi chung
 Biển báo nguy hiểm 205a

Biển số 205a: Đường giao nhau cùng cấp

Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205b

Biển số 205b: Đường giao nhau cùng cấp

Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205c

Biển số 205c: Đường giao nhau cùng cấp

Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205d

Biển số 205d: Đường giao nhau cùng cấp

Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 205e

Biển số 205e: Đường giao nhau cùng cấp

Báo trước sắp đến nơi giao nhau cùng mức của các tuyến đường cùng cấp (không có đường nào ưu tiên)  trên cùng một mặt bằng
 Biển báo nguy hiểm 206

Biển số 206: Giao nhau chạy theo vòng xuyến

Báo trước nơi giao nhau có bố trí đảo an toàn ở giữa nút giao, các loại xe qua nút giao phải đi vòng xuyến quanh đảo an toàn theo chiều mũi tên.
 Biển báo nguy hiểm 207a

Biển số 207a: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207b

Biển số 207b: Giao nhau với đường không ưu tiên

 Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207c

Biển số 207c: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207d

Biển số 207d: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207e

Biển số 207e: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207f

Biển số 207f: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207g

Biển số 207g: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207h

Biển số 207h: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207i

Biển số 207i: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 207k

Biển số 207k: Giao nhau với đường không ưu tiên

Báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường không ưu tiên
 Biển báo nguy hiểm 208

Biển số 208: Giao nhau với đường ưu tiên

Để báo trước sắp đến nơi giao nhau với đường ưu tiên

Chú ý: biển này tương tự, chỉ quay lộn ngược đầu so với biển báo nguy hiểm số 247.

 Biển báo nguy hiểm 209

Biển số 209: Giao nhau có tín hiệu đèn

Báo trước nơi giao nhau có điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn trong trường hợp người lái xe khó quan sát để kịp thời xử lý
 Biển báo nguy hiểm 210

Biển số 210 Giao nhau với đường sắt có rào chắn

Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt có rào chắn kín hay rào chắn nửa kín và có nhân viên ngành đường sắt điều khiển giao thông
 Biển báo nguy hiểm 211a

Biển số 211a: Giao nhau với đường sắt không có rào chắn

Báo trước sắp đến chỗ giao nhau giữa đường bộ và đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông
 Biển báo nguy hiểm 211b

Biển số 211b: Giao nhau với đường tàu điện

Chỉ nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường tàu điện
 Biển báo nguy hiểm 212

Biển số 212: Cầu hẹp

Báo trước sắp đến cầu hẹp là loại cầu có chiều rộng phần xe chạy nhỏ hơn hoặc bằng 4,5m
 Biển báo nguy hiểm 213

Biển số 213: Cầu tạm

Báo trước sắp đến cầu tạm là loại cầu được làm để sử dụng tạm thời cho xe cộ qua lại
 Biển báo nguy hiểm 214

Biển số 214: Cầu quay-cầu cất

Báo phía trước gặp cầu xoay, cầu cất là loại cầu trong từng thời gian có cắt giao thông đường bộ bằng cách quay hoặc nâng nhịp thông thuyền để cho tàu thuyền qua lại
 Biển báo nguy hiểm 215

Biển số 215: Kè, vực sâu phía trước

Báo trước sắp tới những vị trí có kè chắn vực sâu, hoặc sông suối đi sát đường, cần đề phòng tình huống nguy hiểm rơi xuống vực sâu hoặc sông su ối (thường có ở những chỗ ngoặt nguy hiểm)
 Biển báo nguy hiểm 216

Biển số 216: Đường ngầm

Báo trước những vị trí có đường ngầm (đường tràn) phải đặt biển số 216 “Đường ngầm”
 Biển báo nguy hiểm 217

Biển số 217: Bến phà

Báo trước sắp đến bến phà
 Biển báo nguy hiểm 218

Biển số 218: Cửa chui

Để báo trước sắp đến đường có cổng chắn ngang, kiểu cổng như đường hầm, cổng thành, cầu vượt đường bộ dạng cầu vòm v.v…
 Biển báo nguy hiểm 219

Biển số 219: Dốc xuống nguy hiểm

Báo trước sắp tới đoạn đường xuống dốc nguy hiểm
 Biển báo nguy hiểm 220

Biển số 220: Dốc lên nguy hiểm

Báo trước sắp tới đoạn đường lên dốc nguy hiểm

3. Biển báo hiệu lệnh:

Nhóm các biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng.

Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. Biển báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310.

 

hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất
Biển báo hiệu lệnh

 

 Biển hiệu lệnh 301a

Biển số 301a: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được đi thẳng (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
 Biển hiệu lệnh 301b

Biển số 301b: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau  nơi đường giao nhau.
 Biển hiệu lệnh 301c

Biển số 301c: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở sau nơi đường giao nhau.
Biển hiệu lệnh 301d

Biển số 301d: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định). Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.
Biển hiệu lệnh 301e

Biển số 301e: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định).  Biển này được đặt ở trước nơi đường giao nhau, có tác dụng tại nơi giao nhau đằng sau mặt biển.
 Biển hiệu lệnh 301f

Biển số 301f: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ phải (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
Biển hiệu lệnh 301h

Biển số 301h: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được đi thẳng và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
 Biển hiệu lệnh 301i

Biển số 301i: Hướng đi phải theo

Các xe chỉ được rẽ phải và rẽ trái (trừ xe được quyền ưu tiên theo quy định)
 Biển hiệu lệnh 302a

Biển số 302a: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang phải để qua một chướng ngại vật
 Biển hiệu lệnh 302b

Biển số 302b: Hướng phải đi vòng chướng ngại vật

Báo các loại xe (cơ giới và thô sơ) hướng đi vòng sang trái để qua một chướng ngại vật
 Biển hiệu lệnh 303

Biển số 303: Nơi giao nhau chạy theo vòng xuyến

Báo cho các loại xe (thô sơ và cơ giới) phải chạy vòng theo đảo an toàn ở nơi đường giao nhau.
Biển hiệu lệnh 304

Biển số 304: Đường dành cho xe thô  sơ

Báo đường dành cho xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ. Biển bắt buộc các  loại xe thô sơ (kể cả xe của người tàn tật) và người đi bộ phải dùng đường dành riêng này để đi và cấm các xe cơ giới kể cả xe gắn máy, các xe được ưu tiên theo quy định đi vào đường đã đặt biển này.
 Biển hiệu lệnh 305

Biển số 305 Đường dành cho người đi bộ

Báo đường dành cho người đi bộ. Các loại xe cơ giới và thô sơ kể cả các xe được ưu tiên theo quy định không được phép đi vào đường đã đặt biển này, trừ trường hợp đi cắt ngang qua nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người đi bộ.
Biển hiệu lệnh 306

Biển số 306: Tốc độ tối thiểu cho phép

Báo tốc độ tối thiểu cho phép các xe cơ giới chạy. Biển cấm các loại xe cơ giới chạy với tốc độ nhỏ hơn trị số ghi trên biển.
 Biển hiệu lệnh 307

Biển số 307: Hết hạn chế tốc độ tối thiểu

Báo hết đoạn đường hạn chế tốc độ tối thiểu. Kể từ biển này các xe được phép chạy chậm hơn trị số ghi trên biển nhưng không được gây cản trở các xe khác.
Biển hiệu lệnh 308a

Biển số 308a: Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ trái
 Biển hiệu lệnh 308b

Biển số 308b: Tuyến đường cầu vượt cắt qua

Biểu thị phía trước có cầu vượt, xe có thể đi thẳng hoặc theo chỉ dẫn trên hình vẽ để rẽ phải
Biển hiệu lệnh 309

Biển số 309: Ấn còi

Biểu thị xe cộ đi đến vị trí cắm biển đó thì phải ấn còi.
Biển hiệu lệnh 310a Biển số 310a: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm Báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định (rẽ trái)
Biển hiệu lệnh 310b

Biển số 310a: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

 Báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định (đi thẳng)
Biển hiệu lệnh 310c

Biển số 310a: Hướng đi phải theo cho các xe chở hàng nguy hiểm

Báo cho các loại xe chở hàng nguy hiểm phải đi theo hướng quy định (rẽ phải)

4. Biển báo chỉ dẫn:

Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, nền xanh, hình vẽ màu trắng.

Biển chỉ dẫn nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường.

 

hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất
Biển báo chỉ dẫn

 

Đường ưu tiên

 

Đường ưu tiên

 

Hết đoạn đường ưu tiên

 

Hết đoạn đường ưu tiên

 

Đường dành cho ôtô

 

Đường dành cho ôtô

 

Đường dành cho ôtô, xe máy

 

Đường dành cho ôtô, xe máy

 

Hết đường dành cho ôtô

 

Hết đường dành cho ôtô

 

Hết đường dành cho ôtô, xe máy

 

Hết đường dành cho ôtô, xe máy

 

Đường cụt bên phải

 

Đường cụt bên phải

 

Đường cụt bên trái

 

Đường cụt bên trái

 

Đường cụt

 

Đường cụt

 

Được ưu tiên qua đường hẹp

 

Đường một chiều

 

Đường một chiều

 

Đường một chiều

 

Đường một chiều

 

Đường một chiều

 

Nơi đỗ xe

 

Nơi đỗ xe

 

Chỗ quay xe

 

Chỗ quay xe

 

Khu vực quay xe

 

Khu vực quay xe

 

Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường

 

Hướng đi trên mỗi làn đường theo vạch kẻ đường

 

Làn đường dành cho ôtô khách

 

Làn đường dành cho ôtô khách

 

Đường có làn đường dành cho ôtô khách

 

Đường có làn đường dành cho ôtô khách

 

Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách
Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

 

Rẽ ra đường có làn đường dành cho ôtô khách

 

Chỉ hướng đường

 

Chỉ hướng đường

 

Mũi tên chỉ hướng đi

 

Mũi tên chỉ hướng đi

 

Lối đi vòng

 

Lối đi vòng

 

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

 

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

 

Lối đi ở những chỗ cấm rẽ

 

Lối đi ở những chỗ cấm rẽ

 

Chỉ dẫn địa giới

 

Chỉ dẫn địa giới

 

Bắt đầu khu đông dân cư

 

Bắt đầu khu đông dân cư

 

Hết khu đông dân cư

 

Hết khu đông dân cư

 

Di tích lịch sử

 

Di tích lịch sử

 

Đường người đi bộ sang ngang

 

Đường người đi bộ sang ngang

 

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

 

Cầu vượt qua đường cho người đi bộ

 

Bệnh viện

 

Bệnh viện

 

Trạm cấp cứu

 

Trạm cấp cứu

 

Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

 

Để chỉ dẫn những chỗ có trạm cấp cứu y tế ở gần đường.

 

Trạm cung cấp xăng dầu

 

Trạm cung cấp xăng dầu

 

Nơi rửa xe

 

Nơi rửa xe

 

Điện thoại

 

Điện thoại

 

Cửa hàng ăn uống

 

Cửa hàng ăn uống

 

Khách sạn

 

Khách sạn

 

Nơi nghỉ mát

 

Nơi nghỉ mát

 

Bến xe buýt

 

Bến xe buýt

 

Bến xe điện

 

Bến xe điện

 

Trạm cảnh sát giao thông

 

Trạm cảnh sát giao thông

 

Đường cao tốc

 

Đường cao tốc

 

Hết đường cao tốc

 

Hết đường cao tốc

 

Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc

 

Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc

 

Tên cầu

 

Tên cầu

 

Chợ

 

Chợ

 

Xe kéo moóc

 

Xe kéo moóc

 

Biển báo phân biệt địa điểm

 

Biển báo phân biệt địa điểm

 

Biển báo phần đường cho người tàn tật

 

Biển báo phần đường cho người tàn tật

 

Chỉ dẫn cầu vượt liên thông

 

Chỉ dẫn cầu vượt liên thông

 

Chỉ hướng đường

 

Chỉ hướng đường

 

Chỉ hướng đường

 

Chỉ hướng đường

 

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

 

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

 

Chỉ hướng đường phải đi cho từng loại xe

5. Biển báo phụ:

Có dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật, viền đen, nền trắng, hình vẽ màu đen, thường nằm dưới các biển chính để bổ sung làm rõ ý nghĩa các biển chính.

Biển phụ thường được kết hợp cùng với các loại biển báo giao thông khác như biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn về các biển đó.

Ngoài ra, khi tham gia giao thông, bạn cần hiểu rõ các vạch kẻ đường và không đi sai làn đường gây mất an toàn giao thông

 

hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất
Biển báo phụ

 

6. Vạch kẻ đường

hình ảnh, ý nghĩa các loại biển báo giao thông đường bộ mới nhất
Vạch kẻ đường

 

Vạch kẻ đường cũng được coi là một dạng biển báo giao thông nhằm hướng dẫn, điều khiển giao thông trên đường giúp đảm bảo khả năng thông xe cũng như an toàn cho người tham gia giao thông.

Vạch kẻ đường có 2 loại là vạch kẻ đường nằm ngang và vạch kẻ đường nằm đứng .

1 – Vạch nằm ngang

Vạch nằm ngang bao gồm vạch dọc đường, vạch ngang đường và những loại vạch khác quy định phần đường xe chạy. Vạch kẻ đường hầu hết là màu trắng, trừ một số ít vạch có màu vàng. Đối với nơi vừa có vạch kẻ vừa có cả biển báo thì lái xe phải tuân thủ biển báo. Trong đó có một số vạch đáng chú ý sau đây:

– Vạch dọc theo tim đường: Gồm vạch liền hoặc vạch đứt quãng. Vạch liền gồm vạch đơn và vạch kép.

Vạch dọc liền để cấm các loại xe cộ (cơ giới và thô sơ) không được vượt quá hoặc đè lên vạch đó. Vạch dọc liền dùng để phân kia đường thành 2 chiều (đi và về) và để phân chia phần đường dành cho xe thô sơ với xe cơ giới.

Vạch dọc liền kép thường kẻ ở đoạn đường vòng, nguy hiểm và những đoạn đường thẳng, rộng có thể cho phép xe chạy vớitốc độ cao, cốt để lái xe tăng thêm sự chú ý và đi đúng theo quy định của vạch dọc liền, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

+ Ô tô chạy trên đoạn đường có kẻ vạch dọc liền không được vượt ô tô đi trước.

Vạch dọc đứt quãng dùng để phân chia làn xe cơ giới; phân chia phần đường cho xe thô sơ và xe cơ giới. Ô tô chạy trên đoạn đường có vạch (dọc đứt quãng được phép vượt ô tô đi trước nhưng khi vượt xong phải nhanh chóng trở về phần đường của mình).

– Vạch ngang đường: Gồm vạch liền và vạch đứt quãng và có thể là vạch đơn hay vạch kép:

Vạch liền ngang phần xe chạy có hiệu lực như biển báo “dừng lại” yêu cầu mọi xe cơ giới, thô sơ phải dừng lại trước vạch và chờ hiệu lệnh chỉ huy giao thông.

Vạch đứt quãng ngang đường dùng để phân chia phần đường giành cho người đi bộ hoặc đi xe đạp (gần chỗ đường giao) sang đường.

2 – Vạch nằm đứng

 

 

Hiểu được ý nghĩa của các biển báo giao thông trên sẽ giúp bạn đi đường an toàn và tránh bị phạt vì thiếu hiểu biết khi tham gia giao thông. Ngoài ra, còn giúp bạn vượt qua bài thi sát hạch 600 câu lý thuyết hạng B2 một cách dễ dàng. Thi thử lý thuyết b2 để chuẩn bị kiến thức tốt  nhất. Chúc bạn thành công nhé

Bài viết nổi bật

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bài viết liên quan

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Xác nhận lại thông tin học viên đã đăng ký

Loại GPLX hạng*
HỌ VÀ TÊN
GMAIL*
ĐỊA ĐIỂM THI*
SỐ ĐIỆN THOẠI*

Mặt trước
CMND của bạn

Mặt sau
CMND của bạn

Sau khi đăng ký nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin và thời gian học.

Thông tin tài khoản để thanh toán học phí

Hoặc thanh toán qua Momo, người nhận Trần Khánh

Ngân hàng Á Châu (ACB)

Tên chủ tk: Trần Khánh
Số tài khoản: 7839827
Chi nhánh: PGD Phước Bình, Quận 9

Ngân hàng Vietcombank

Tên chủ tk: Trần Khánh
Số tài khoản: 0381003045139
Chi nhánh: Chi nhánh Thủ Đức, TP HCM

Chú ý: Khi đi học lý thuyết học viên mang theo cmnd bản gốc10 ảnh 3×4 để bổ sung hoàn tất hồ sơ:
10 hình 3×4 chuẩn không được photoshop (phông nền thật màu xanh dương đậm không được ghép nền, không đeo mắt kính, tóc không che chân mày và che tai)

Đăng ký học lái xe

0939.785.333