Mẹo Thi Lý Thuyết b2 – Quy Tắc Cấm Xe

Để giúp các bạn học viên cũng như các bạn sắp tham gia kì thi sát hạch sắp tới, dưới đây là mẹo thi lý thuyết b2 dựa trên quy tắc cấm xe. Một quy tắc cực kỳ quan trọng trong kì thi cũng như chạy xe đường trường. Các bạn cùng tham khảo nhé.

 

Quy tắc cấm xe là gì?

Sơ đồ cấm xe

Quy tắc cầm xe có thể được hiểu là một quy tắc rất đơn giản. Khi có biển báo cấm xe nhỏ thì sẽ cấm xe lớn, còn cấm xe lớn thì sẽ không cấm xe nhỏ.

Dưới đây là sơ đồ cấm xe, mời các bạn theo dõi:

Để giải thích rõ hơn sơ đồ cấm xe, mời các bạn xem các ví dụ dướt đây:

Ví dụ 1: Khi tham gia giao thông, bạn gặp biển báo cấm xe ô tô con thì đồng nghĩa với tất cả những xe lớn hơn xe ô tô con đều bị cấm. Cấm xe ô tô còn thì xe tải, xe máy kéo hay xe kéo rơ-mooc đều bị cấm. Ngoài ra xe ba bánh cũng bị cấm luôn trong trường hợp này.

Ví dụ 2: Khi gặp biển báo cấm xe tải, thì tất cả những xe lớn hơn xe tải đều sẽ bị cấm. Còn những xe nhỏ hơn xe tải thì không bị cấm. Dễ hiểu là, xe máy kéo, xe kéo rơ-mooc bị cấm trong trường hợp này còn xe ô tô con hay xe ba bánh thì được phép lưu thông.

 

Mẹo thi lý thuyết b2 với quy tắc cấm xe

 

Câu 346: Biển nào không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc?

 1. Biển 1 và 2
 2. Biển 2 và 3
 3. Cả ba biển
 4. Biển 1 và 3.

Mẹo giải:

 • Các bạn chú ý, biển 1 là biển cấm máy kéo kéo theo rơ moóc, loại phương tiện này được xếp lớn hơn ô tô tải. Theo quy tắc cấm xe, cấm lớn không cấm nhỏ thì biển này sẽ không có hiệu lực đối với ô tô tải không kéo moóc.
 • Biển 2 là biển cấm máy kéo, loại này cũng được xếp là phương tiện lớn hơn ô tô tải. Vì vậy biển 2 cũng không có hiệu lực.
 • Biển 3 là biển cấm ô tô con; theo quy tắc cấm xe khi cấm xe nhỏ sẽ cấm luôn xe lớn mà ô tô tải được xếp là lớn hơn xe con, vì vậy khi cấm xe con thì mặc nhiên cũng sẽ cấm luôn xe tải.

Đáp án đúng cho cây này là đáp án 1- Biển 1 và 2.

 

Câu 347: Biển nào cấm máy kéo?

 1. Biển 1 và 3
 2. Biển 1 và 2
 3. Cả ba biển
 4. Biển 2 và 3

Mẹo giải:

 • Biển 1 – là biển cấm máy kéo kéo theo rơ moóc, mà theo sơ đồ cấm xe thì máy kéo rơ moóc được xếp lớn hơn máy kéo vì vậy biển này không có hiệu lực cấm máy kéo.
 • Biển 2- là biển cấm máy kéo nên dĩ nhiên trong câu hỏi này biển 2 là biển có hiệu lực.
 • Biển 3 – là biển cấm xe tải, đồng nghĩa với việc biển này cấm tất cả các loại xe khác lớn hơn xe tải được phép lưu thông. Mà máy kéo được xếp là lớn hơn xe tải, vì vậy khi gặp một biển báo cấm xe tải, bạn phải hiểu là xe máy kéo cũng sẽ bị cấm luôn.

Đáp án đúng cho câu này là đáp án 4- Biển 2 và 3.

 

Câu 308: Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh đi vào?

 1. Biển 1 và 3
 2. Biển 1 và 2
 3. Biển 2 và 3

Mẹo giải:

 • Biển 1 – là biển cấm xe mô tô hai bánh. Theo sơ đồ cấm xe thì cấm xe mô tô hai bánh đồng nghĩa với việc sẽ cấm luôn xe mô tô ba bánh. Vì vậy, trong câu hỏi này biển 1 là biển hợp lệ.
 • Biển 2 – là biển cấm xe ô tô con. Có rất nhiều bạn bị bối rối ở bảng báo hiệu này, nhưng đúng theo luật giao thông quy định thì biển cấm ô tô con cũng cấm mô tô ba bánh đi vào luôn bạn nhé.
 • Biển 3 – là biển báo cấm xe tải. Xe mô tô ba bánh được xếp là loại phương tiện được xếp là nhỏ hơn xe ô tô tải. Nên trong câu hỏi “Biển nào báo hiệu cấm xe mô tô ba bánh” thì biển này sẽ không có hiệu lực.

Sử dụng phương pháp loại trừ, thì đáp án đúng nhất là đáp án 2 – Biển 1 và 2.

 

Câu 312: Biển nào cho phép ô tô con được vượt?

 1. Biển 1 và 2
 2. Biển 2
 3. Biển 2 và 3
 4. Biển 1 và 3

Mẹo giải:

 • Biển 1 – là biển hết lệnh cấm vượt, nên đương nhiên ô tô con được vượt khi gặp bảng này.
 • Biển 2 – là biển cấm ô tô con được vượt.
 • Biển 3 – là biển cấm xe tải vượt.

Lưu ý: đây không phải là câu hỏi khó, nhưng nhiều bạn có thói quen nhìn hình, cứ thấy có hình xe gì thì cấm xe ấy dẫn tới việc trả lời sai. Ở biển báo này chỉ có xe tải và các xe lớn hơn xe tải mới bị cấm vượt thôi các bạn nhé, ô tô con vẫn được phép vượt trong trường hợp này.

Đáp án đúng cho câu này là đáp án 4 – biển 1 và 3.

 

Câu 306: Biển nào cấm ô tô tải?

 1. Cả ba biển
 2. Biển 2 và 3
 3. Biển 1 và 3
 4. Biển 1 và 2

Mẹo giải: 

 • Biển 1 – là biển cấm xe ô tô con. Theo quy tắc cấm xe thì cấm xe con đồng nghĩa với việc cấm tất cả các loại xe lớn hơn xe con, mà xe ô tô tải được xếp là lớn hơn xe con. Vì vậy biển báo này hợp lệ.
 • Biển 2 – là biển cấm xe ô tô tải.
 • Biển 3 – là biển cấm máy kéo. Mà xe ô tô tải được xếp là nhỏ hơn máy kéo. Vì vậy mà biển báo hiệu này không có tác dụng cấm xe ô tô tải.

Đáp án đúng cho câu này là đáp án 4 – Biển 1 và 2.

 

Câu 314: Biển nào cấm ô tô tải vượt?

 1. Biển 1
 2. Biển 1 và 2
 3. Biển 1 và 3
 4. Biển 2 và 3

Mẹo giải:

 • Biển 1 – là biến báo hiệu hết lệnh cấm vướt, nên ô tô tải được phép vượt khi gặp bảng này.
 • Biển 2 – là biển cấm ô tô con vượt. Dựa trên quy tắc cấm xe, khi gặp biển báo hiệu cấm xe nhỏ thì cũng đồng nghĩa sẽ cấm tất cả xe lớn hơn. Vì vậy, ô tô tải cũng không được phép vượt.
 • Biển 3 – là biển báo hiệu cấm xe tải vượt.

Đáp án đúng cho câu này là đáp án 4 – Biển 2 và 3.

 

Câu 305: Biển nào cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên theo luật định?

 1. Biển 1
 2. Biển 1 và 3
 3. Biển 2
 4. Cả ba biển.

Mẹo giải: 

 • Biển 1 – là biển báo cấm xe ô tô con, đồng nghĩa với việc biển này cấm tất cả các loại xe lớn hơn xe ô tô con. Vì vậy biển này có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, mô tô hai bánh và các loại xe ưu tiên.
 • Biển 2 – là biển báo hiệu cấm xe tải và xe khách, xe con vẫn có thể lưu hành được khi gặp biển này. Vì thế biển này không phải hợp lệ với câu hỏi.
 • Biển 3 – là biển cấm xe máy kéo rơ moóc, thì tất cả những loại xe nhỏ hơn xe máy kéo rơ moóc đều có thể lưu hành. Nên bảng này cũng sai.

Đáp án chính xác là đáp án 1 – Biển 1.

 

Câu 316: Biển nào xe ô tô con được phép vượt?

 1. Biển 2
 2. Biển 1.

Mẹo giải: 

Biển 1 – là biển cấm xe ô tô vượt, nên ô tô con sẽ không được phép vượt.

Biển 2 – là biển cấm xe tải vượt, theo quy tắc cấm xe “cấm lớn không cấm nhỏ” thì xe ô tô được xếp là phương tiện nhỏ hơn xe tải nên vẫn được phép vượt.

Vì vậy, đáp án đúng là đáp án 1 – Biển 2.

 

Câu 307: Biển nào cấm máy kéo?

 1. Biển 2 và 3.
 2. Biển 1 và 3.
 3. Cả ba biển.
 4. Biển 1.

Mẹo giải: 

 • Biển 1 – là biển cấm xe mô tô hai bánh, biển báo hiệu này thuộc nhánh riêng trong sơ đồ cấm xe. Nên trường hợp này không thể áp dụng quy tắc “cấm nhỏ sẽ cấm lớn” được, vậy máy kéo vẫn lưu thông bình thương khi gặp bảng hiệu này.
 • Biển 2 – là biển báo hiệu cấm xe tải, đồng nghĩa với việc xe này cấm tất cả các loại xe lớn hơn xe tải. Vì vậy, biển 2 có hiệu lực trong câu hỏi này.
 • Biển 3 – là biển báo cấm máy kéo, nên đương nhiên nó cũng sẽ có hiệu lực trong câu này.

Vậy, đáp án chính xác là đáp án 1 – Biển 2 và 3.

 

Câu 505: Trong trường hợp này xe nào đỗ vi phạm quy tắc giao thông?

 1. Xe tải.
 2. Xe con và mô tô.
 3. Cả ba xe.
 4. Xe con và xe tải.

Mẹo giải: 

Các bạn có thể thấy ở trong hình biển cấm dừng và cấm đỗ đối với xe ô tô tải, nên trong trường hợp này xe vi phạm khi đỗ xe ở đây là xe ô tô tải. Đáp án 1 – Xe tải là câu trả lời chính xác.

 

Câu 311: Khi gặp biển nào thì xe mô tô hai bánh được đi vào?

 1. Không biển nào.
 2. Biển 1 và 2.
 3. Biển 2 và 3.
 4. Cả ba biển.

Mẹo giải: 

Biển 1 – là biển báo hiệu cấm xe mô tô hai bánh.

Biển 2 – là biển cấm xe ô tô con nên mô tô hai bánh vẫn được phép đi vào.

Biển 3 – là biển báo cấm xe ô tô tải nên mô tô hai bánh cũng được đi vào.

Đáp án chính xác là đáp án 3 – Biển 2 và 3.

 

Câu hỏi 345: Khi gặp biển số 1, xe ô tô tải có được đi vào hay không?

 1. Được đi vào.
 2. Không được đi vào.

Mẹo giải: 

Biển số 1 là biển báo hiệu cấm xe máy kéo kéo theo rơ moóc, mà theo quy tắc cấm xe cấm xe lớn thì sẽ không cấm xe nhỏ, mà ô tô tải được xếp vào loại xe nhỏ hơn xe máy kéo kéo theo rơ moóc. Vì vậy ở câu hỏi này, khi gặp biển số 1 xe tải vẫn được đi vào. Đáp án chính xác là đáp án 1 – Được đi vào.

 

Câu 523: Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

 1. Chỉ hướng 1.
 2. Hướng 1 và 4.
 3. Hướng 1 và 5.
 4. Hướng 1, 4 và 5.

Mẹo giải: 

Các bạn chú ý trong hình có một biển báo cấm xe ô tô con, theo quy tắc cấm xe thì cấm xe ô tô con đồng nghĩa với việc sẽ cấm luôn tất cả những loại xe lớn hơn xe ô tô con. Vì vậy mà ô tô tải gặp đoạn đường có đặt bảng hiệu này sẽ không được phép đi vào.

Đáp án đúng cho câu hỏi này là đáp án 3 – Hướng 1 và 5.

 

Câu 344: Biển nào cấm máy kéo kéo theo rơ moóc?

 1. Biển 1.
 2. Biển 2.
 3. Không biển nào.

Mẹo giải: 

Biển 1 – là biển cấm máy kéo kéo theo rơ moóc.

Biển 2 – là biển cấm máy kéo nhưng theo quy tắc cấm xe, cấm xe nhỏ thì sẽ cấm luôn xe lớn. Nên bảng này cũng hợp lệ với câu hỏi trên.

Đáp án chính xác của câu này là đáp án 1 – Biển 1 và đáp án 2 – Biển 2.

 

Trên đây là quy tắc cấm xe và mẹo thi lý thuyết B2 được trung tâm chúng tôi tổng hợp qua các mùa thi sát hạch các năm. Hãy nắm chắc quy tắc trên và tham khảo các mẹo giải 600 câu lý thuyết khác để thi lý thuyết B2 bao đậu nha các bạn.

Xem thêm:  Cách vượt qua 15 câu hỏi biển báo dễ nhầm khi thi sát hạch lái xe

Bài viết nổi bật

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Bài viết liên quan

Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công!

Xác nhận lại thông tin học viên đã đăng ký

Loại GPLX hạng*
HỌ VÀ TÊN
GMAIL*
ĐỊA ĐIỂM THI*
SỐ ĐIỆN THOẠI*

Mặt trước
CMND của bạn

Mặt sau
CMND của bạn

Sau khi đăng ký nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ liên hệ lại để xác nhận thông tin và thời gian học.

Thông tin tài khoản để thanh toán học phí

Hoặc thanh toán qua Momo, người nhận Trần Khánh

Ngân hàng Á Châu (ACB)

Tên chủ tk: Trần Khánh
Số tài khoản: 7839827
Chi nhánh: PGD Phước Bình, Quận 9

Ngân hàng Vietcombank

Tên chủ tk: Trần Khánh
Số tài khoản: 0381003045139
Chi nhánh: Chi nhánh Thủ Đức, TP HCM

Chú ý: Khi đi học lý thuyết học viên mang theo cmnd bản gốc10 ảnh 3×4 để bổ sung hoàn tất hồ sơ:
10 hình 3×4 chuẩn không được photoshop (phông nền thật màu xanh dương đậm không được ghép nền, không đeo mắt kính, tóc không che chân mày và che tai)

Đăng ký học lái xe

0939.785.333